miércoles, 8 de febrero de 2012

martes, 7 de febrero de 2012

Agraïments especials

 

A tots els voluntaris/es sense ells hagués estat impossible dur a terme el
2º Duatló de Calafell.

A la Creu Roja i Policia Local de Calafell per la seva professionalidad i especial dedicació a la prestació dels seus serveis.

Als membres de protecció civil -Grup Alfa 7- per la seva professionalitat i extrema dedicació cobrint la seguretat de la competició.

Gràcies a les empreses col.laboradores que figuren en aquest bloc per les aportacions en producte, suport anímic.

GRÀCIES A TOTS .....! Tornarem de aviat